VODOSTAV CHUDÝ s.r.o

HĽADÁME SPRÁVNE  RIEŠENIA

Vodostav Chudý s.r.o.

Tenisová 5
97101 Prievidza

Tel.: 046/5439818, 046/5439819

E-mail: vodostav@vodostavpd.sk

+421 905 340 689 Anton Chudý

+421 905 340 690 Ing.Rastislav Chudý 

+421 46/5439820 predajňa